ติดต่อเรา
iChurch Vision
สนับสนุนให้ทุกคริสตจักรใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสพการณ์จากคริสตจักรเล็กๆ และคริสตจักรบุกเบิกใหม่ที่มีคนงานจำกัด ผู้รับใช้ต้องทำงานมากมาย รวมถึงงานเอกสารบทเรียน เพลงนมัสการ ฯลฯ

iChurch เห็นว่ามีงานหลายอย่างที่คริสตจักรต้องทำซ้ำๆ กัน ซึ่ง "อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี" สามารถช่วยให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

iChurch จะสร้างเครื่องมือเพื่อลดงานในคริสตจักร และสนับสนุนเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อพัฒนาพันธกิจออนไลน์ แก่คริสตจักรและกลุ่มพันธกิจต่างๆ
iChurch Service
สร้างบริการสำหรับทุกคริสตจักร

iBible
ไบเบิลภาษาไทย เพื่อสร้างแอฟฟลิเคชั่นสำหรับพันธกิจ
ดูเว็ปไซต์
Library
ระบบรวบรวมบทความ บทเรียน และคำเทศนา
ดูเว็ปไซต์
Pastor
ระบบจัดการบทเรียนพระคัมภีร์และการเทศนา
ดูเว็ปไซต์ | วีดีโอ
We Worship
ระบบจัดการคอร์ดเพลงนมัสการ
ดูเว็ปไซต์
ImageBible
คลังภาพขอพระคัมภีร์ เพื่อการหนุนใจ
ดูเว็ปไซต์ | วีดีโอ
My Church
ระบบเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นคริสตจักร
Get to Give
รวบรวมข้อมูล เพื่อการแบ่งปัน
iChurch จะสร้างระบบให้ง่ายต่อการมีส่วนร่วมกับพันธกิจต่างๆ เชื่อมต่อ Facebook Page, Youtube Channel, Web Site ฯลฯ เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้นำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

for Contributor
ช่องทางใหม่ในการนำเสนอเนื้อหา
iChurch เจาะจงกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อพันธกิจ คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และร่วมกันสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของคริสตจักร ในรูปแบบต่างๆ ตามเป้าหมายของคุณได้

Photo by Bench Accounting Unspash.com
for Developer
สร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการพัฒนาพันธกิจออนไลน์
ในอนาคต เมื่อเรารวมรวมข้อมูลที่จำเป็นได้มากพอ iChurch จะจัดทำระบบการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่น iChurch APIs (iChurch Application Programing Interface) ให้ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของคริสตจักร และนักพัฒนาสามารถต่อยอดพันธกิจ จากข้อมูลที่เรามีเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

for Start Up
มีไอเดีย มีพันธกิจ แต่ไม่มีความรู้ด้านไอที
iChurch สนับสนุนเทคโนโลยี่ต่างๆ ที่จำเป็นต่อพัฒนาพันธกิจออนไลน์ร่วมกัน ให้สามารถนำทรัพยากรที่คุณมีเผยแพร่ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อภาพรวมของคริสตจักร

Photo by Štefan Štefančík Unspash.com
รับข้อมูลอัพเดทจากเรา
เพื่อประโยชน์ในพันธกิจร่วมกัน

แชร์ Facebook/ichurchth
สนใจรับข่าวสารทางอีเมลล์หรือติดต่อเรา
ส่งข้อมูล