บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
1 พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาด้วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี่สิบศอก และกว้างยี่สิบศอก สูงสิบศอก
2 แล้วพระองค์ทรงสร้างขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก
3 ภายใต้ขันนี้มีรูปวัวอยู่รอบขันสาคร ระยะสิบศอกอยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้เป็นสองแถวหล่อพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร
4 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัวหันหน้าไปทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทิศตะวันออกสามตัว ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวนี้ส่วนเบื้องหลังของมันทั้งสิ้นอยู่ข้างใน
5 ขันสาครหนาหนึ่งคืบ ที่ขอบของมันทำเหมือนขอบถ้วย เหมือนอย่างดอกบัวบรรจุได้สามพันบัท
6 พระองค์ทรงทำขันสิบลูก วางอยู่ด้านขวาห้าลูกด้านซ้ายห้าลูก เพื่อใช้ล้างของในนั้น เขาจะล้างของซึ่งใช้เป็นเครื่องเผาบูชาในนี้ ขันสาครนั้นสำหรับให้ปุโรหิตล้างในนั้น
7 แล้วพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำ สิบคันตามที่กำหนดเกี่ยวกับคันประทีปนั้น และพระองค์ทรงตั้งไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าและด้านซ้ายห้า
8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วย และตั้งไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัว ด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทำชามทองคำหนึ่งร้อยลูก
9 พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่และประตูลาน และทรงบุประตูนั้นด้วยทองสัมฤทธิ์
10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาพระนิเวศ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
11 หุรามได้สร้างหม้อ ทัพพี และชาม ดังนั้นหุรามจึงทำงาน ซึ่งท่านกระทำให้กษัตริย์ซาโลมอนเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าสำเร็จ
12 คือ เสาหานสองต้น คิ้ว และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหานทั้งสอง และตาข่ายสองผืนซึ่งคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำ ซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน
13 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำ ซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน
14 เขาทำแท่นด้วย และทำขันไว้บนแท่น
15 และขันสาครลูกหนึ่ง และวัวสิบสองตัวรองอยู่นั้น
16 หม้อ ทัพพี และส้อม และเครื่องประกอบทั้งสิ้นนี้ หุรามาบีได้ทำขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์สุกถวายกษัตริย์ซาโลมอน สำหรับพระนิเวศของพระเจ้า
17 พระราชาทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในที่ราบแม่น้ำจอร์แดน ในที่ดินเหนียวระหว่างสุคคทกับเศเรดาห์
18 ซาโลมอนทรงสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จึงมิได้หาน้ำหนักของทองสัมฤทธิ์
19 และซาโลมอนจึงทรงกระทำเครื่องใช้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
20 คันประทีปและตะเกียงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อใช้ตามประทีปหน้าอภิสุทธิสถานตามกฎหมาย
21 ดอกไม้ ตะเกียง และคีมทำด้วยทองคำคือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด
22 ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ชาม ถ้วย และกระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ส่วนทางเข้าของพระนิเวศคือ ประตูชั้นในของอภิสุทธิสถานและประตูพระนิเวศคือประตูห้องโถงทำด้วยทองคำ
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
2 Chronicles 4
1 Moreover he made an altar of brass, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits the height thereof.
2 Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and five cubits the height thereof; and a line of thirty cubits did compass it round about.
3 And under it [was] the similitude of oxen, which did compass it round about: ten in a cubit, compassing the sea round about. Two rows of oxen [were] cast, when it was cast.
4 It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea [was set] above upon them, and all their hinder parts [were] inward.
5 And the thickness of it [was] an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; [and] it received and held three thousand baths.
6 He made also ten lavers, and put five on the right hand, and five on the left, to wash in them: such things as they offered for the burnt offering they washed in them; but the sea [was] for the priests to wash in.
7 And he made ten candlesticks of gold according to their form, and set [them] in the temple, five on the right hand, and five on the left.
8 He made also ten tables, and placed [them] in the temple, five on the right side, and five on the left. And he made an hundred basons of gold.
9 Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and doors for the court, and overlaid the doors of them with brass.
10 And he set the sea on the right side of the east end, over against the south.
11 And Huram made the pots, and the shovels, and the basons. And Huram finished the work that he was to make for king Solomon for the house of God;
12 [To wit], the two pillars, and the pommels, and the chapiters [which were] on the top of the two pillars, and the two wreaths to cover the two pommels of the chapiters which [were] on the top of the pillars;
13 And four hundred pomegranates on the two wreaths; two rows of pomegranates on each wreath, to cover the two pommels of the chapiters which [were] upon the pillars.
14 He made also bases, and lavers made he upon the bases;
15 One sea, and twelve oxen under it.
16 The pots also, and the shovels, and the fleshhooks, and all their instruments, did Huram his father make to king Solomon for the house of the LORD of bright brass.
17 In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.
18 Thus Solomon made all these vessels in great abundance: for the weight of the brass could not be found out.
19 And Solomon made all the vessels that [were for] the house of God, the golden altar also, and the tables whereon the shewbread [was set];
20 Moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn after the manner before the oracle, of pure gold;
21 And the flowers, and the lamps, and the tongs, [made he of] gold, [and] that perfect gold;
22 And the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers, [of] pure gold: and the entry of the house, the inner doors thereof for the most holy [place], and the doors of the house of the temple, [were of] gold.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม