บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

3 ยอห์น 1
บทที่
1
1 จาก ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะ 2 ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น 3 เพราะว่าข้าพเจ้าปีติยินดีอย่างยิ่ง เมื่อพวกพี่น้องบางคนได้มาและเป็นพยานถึงชีวิตอันคงเส้นคงวาของท่าน ตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจะนั้น 4 ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปีติยิ่งกว่านี้ คือที่ได้ยินว่า บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้า ประพฤติตามสัจจธรรม
ชมเชยน้ำใจของกายอัสในการรับรองแขก
5 ท่านที่รัก เมื่อท่านกระทำสิ่งใดให้พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกที่มาบ้าน ก็เป็นที่แสดงความภักดีของท่าน 6 เขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อคริสตจักรในเรื่องความรักของท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขา ท่านก็จะกระทำดี 7 เพราะเขาเหล่านั้นได้จาริกไปเพื่อรับใช้พระองค์ และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย 8 ฉะนั้นเราควรอุปการะคนอย่างนั้น เพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกันในสัจจธรรม
การขัดขวางของดิโอเตรเฟส
9 ข้าพเจ้าได้เขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผู้อยากจะเป็นคนใหญ่คนโตในพวกเขา ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเรา 10 เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะเผยพฤติการณ์ของเขา คือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทราม และเท่านั้นยังไม่สะใจ มิหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น และยังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขาออกจากคริสตจักร
การกระทำที่ดีของเดเมตริอัส
11 ท่านที่รัก อย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว แต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดี ผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้า ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้า 12 ทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัส และความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัว ข้าพเจ้าเองก็เป็นพยานด้วย และท่านก็รู้ว่าคำพยานของข้าพเจ้าจริง
คำแสดงความนับถือตอนท้าย
13 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่าน แต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึก 14 ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้พูดกันต่อหน้า
15 ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน บรรดาสหายฝากความระลึกถึงมายังท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายทุกคน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
พระคำภีร์เสียงภาษาไทย ฉบับ 1971

3 John 1
1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth. 2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. 4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. 5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers; 6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well: 7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. 8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth. 9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. 10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth [them] out of the church. 11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God. 12 Demetrius hath good report of all [men], and of the truth itself: yea, and we [also] bear record; and ye know that our record is true. 13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee: 14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace [be] to thee. [Our] friends salute thee. Greet the friends by name.
15 Peace [be] to thee. [Our] friends salute thee. Greet the friends by name.
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม