บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
การลงโทษอิสราเอลผู้ไม่ซื่อสัตย์เรื่อยไป
1 โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าเปรมปรีดิ์ไป อย่าเปรมปรีดิ์อย่างชนชาติทั้งหลายเลย เพราะเจ้าทั้งหลายเล่นชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้า เจ้าทั้งหลายรักค่าสินจ้างของหญิงแพศยา ตามบรรดาลานนวดข้าว
2 แต่ลานนวดข้าวและบ่อย่ำองุ่นจะไม่พอเลี้ยงเขาและเหล้าองุ่นใหม่ก็จะขาดคราว
3 เขาทั้งหลายจะไม่ได้ค้างอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียิปต์ เขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยู่ที่ในอัสซีเรีย
4 เขาจะไม่ได้ทำพิธีเทเหล้าองุ่นถวายพระเจ้า เขาจะไม่กระทำให้พระองค์พอพระทัยด้วยเครื่องสัตวบูชาของเขา ขนมปังของเขาจะเป็นขนมปังสำหรับไว้ทุกข์ ผู้ใดรับประทานก็จะมีมลทิน เพราะว่าขนมปังของเขาก็เพื่อดับความหิวของเขาเองจะไม่มาถึงพระวิหารของพระเจ้า
5 เจ้าจะทำอะไรกัน เมื่อถึงวันเทศกาล และในวันเทศกาลของพระเจ้า
6 เพราะ ดูเถิด เขากำลังหนีความพินาศ อียิปต์จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิสจะฝังเขา ต้นตำแยจะยึดสิ่งประเสริฐที่ทำด้วยเงินของเขาไว้เสีย ต้นกระชับจะงอกขึ้นในเต็นท์ของเขา
7 วันลงโทษมาถึงแล้ว และวันที่จะทดแทนก็มาถึงแล้ว อิสราเอลคงจะรู้เรื่อง ผู้เผยพระวจนะเป็นคนเขลาไปแล้ว ผู้ที่มีพระวิญญาณก็บ้าไป เนื่องด้วยความบาปผิดใหญ่ยิ่งของเจ้า และความเกลียดชังยิ่งใหญ่ของเจ้า
8 ผู้เผยพระวจนะเป็นยามกับพระเจ้าของเราดูแลเอฟราอิมแต่กับของพรานดักนกอยู่ตามทางของเขาทั่วไปหมดและความเกลียดชังอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเขา
9 เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชั่วอย่างมากมาย ดังสมัยเมืองกิเบอาห์ พระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วช้าของเขา พระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขา
10 เราพบอิสราเอล เหมือนพบผลองุ่นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย เหมือนพบผลมะเดื่อรุ่นแรกที่ต้นมะเดื่อ เมื่อออกในฤดูแรก แต่เขามาหาพระบาอัลเปโอร์ และถวายตัวของเขาไว้แด่สิ่งอันน่าอดสูนั้น และกลายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอย่างสิ่งที่เขารักนั้น
11 ศักดิ์ศรีของเอฟราอิมก็จะบินไปเหมือนอย่างนกไม่มีการคลอด ไม่มีการมีท้อง ไม่มีการตั้งครรภ์
12 ถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้จนโต เราก็จะพรากเขาไปเสียจนไม่เหลือสักคนเดียว วิบัติแก่เขา เมื่อเราพรากจากเขาไป
13 พงศ์พันธุ์ของเอฟราอิมนั้น ดังที่เราเห็น ก็ถูกกำหนดให้เป็นเหยื่อ เอฟราอิมต้องนำพงศ์พันธุ์ของตนไปมอบให้ผู้ฆ่า
14 โอ พระเจ้า เจ้าข้า ขอประทานแก่เขา พระองค์จะประทานอะไรแก่เขา ขอประทานมดลูกที่แท้งบุตร และหัวนมที่เหี่ยวแห้งแก่เขาทั้งหลาย
15 ความชั่วของเขาทุกอย่างอยู่ในกิลกาล เราเริ่มเกลียดชังเขา ณ ที่นั่น เราจะขับเขาออกไปจากนิเวศของเรา เพราะความชั่วร้ายแห่งการกระทำของเขา เราจะไม่รักเขาอีกเลย เจ้านายทั้งสิ้นของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ
16 เอฟราอิมถูกทำลายเสียแล้ว รากของเขาก็เหี่ยวแห้งไป เขาทั้งหลายจะไม่มีผลอีก แม้ว่าเขาจะเกิดบุตรหลาน เราก็จะฆ่าลูกหลานที่รักของเขาเสีย
17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวี่ยงเขาทิ้งไป เพราะเขาทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็นคนพเนจรอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Hosea 9
1 Rejoice not, O Israel, for joy, as [other] people: for thou hast gone a whoring from thy God, thou hast loved a reward upon every cornfloor.
2 The floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her.
3 They shall not dwell in the LORD'S land; but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean [things] in Assyria.
4 They shall not offer wine [offerings] to the LORD, neither shall they be pleasing unto him: their sacrifices [shall be] unto them as the bread of mourners; all that eat thereof shall be polluted: for their bread for their soul shall not come into the house of the LORD.
5 What will ye do in the solemn day, and in the day of the feast of the LORD?
6 For, lo, they are gone because of destruction: Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them: the pleasant [places] for their silver, nettles shall possess them: thorns [shall be] in their tabernacles.
7 The days of visitation are come, the days of recompence are come; Israel shall know [it]: the prophet [is] a fool, the spiritual man [is] mad, for the multitude of thine iniquity, and the great hatred.
8 The watchman of Ephraim [was] with my God: [but] the prophet [is] a snare of a fowler in all his ways, [and] hatred in the house of his God.
9 They have deeply corrupted [themselves], as in the days of Gibeah: [therefore] he will remember their iniquity, he will visit their sins.
10 I found Israel like grapes in the wilderness; I saw your fathers as the firstripe in the fig tree at her first time: [but] they went to Baal-peor, and separated themselves unto [that] shame; and [their] abominations were according as they loved.
11 [As for] Ephraim, their glory shall fly away like a bird, from the birth, and from the womb, and from the conception.
12 Though they bring up their children, yet will I bereave them, [that there shall] not [be] a man [left]: yea, woe also to them when I depart from them!
13 Ephraim, as I saw Tyrus, [is] planted in a pleasant place: but Ephraim shall bring forth his children to the murderer.
14 Give them, O LORD: what wilt thou give? give them a miscarrying womb and dry breasts.
15 All their wickedness [is] in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house, I will love them no more: all their princes [are] revolters.
16 Ephraim is smitten, their root is dried up, they shall bear no fruit: yea, though they bring forth, yet will I slay [even] the beloved [fruit] of their womb.
17 My God will cast them away, because they did not hearken unto him: and they shall be wanderers among the nations.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม