บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่ายูดาห์
1 ที่ดินส่วนของเผ่ายูดาห์ตามตระกูลของเขานั้น ด้านใต้ถึงพรมแดนเมืองเอโดม คือถึงถิ่นทุรกันดารศินเป็นที่สุดปลายเขตด้านใต้
2 พรมแดนทางทิศใต้นั้นตั้งแต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตั้งแต่อ่าวซึ่งไปทางทิศใต้
3 ยื่นไปทางด้านใต้ของทางขึ้นเนินอัครับบิม ผ่านเรื่อยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชโรนถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา
4 ผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมนยื่นออกไปถึงลำธารอียิปต์มาสิ้นสุดลงที่ทะเล ที่กล่าวนี้จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน
5 พรมแดนด้านตะวันออกคือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนือ ตั้งแต่อ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ำจอร์แดน
6 และพรมแดนนั้นยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบธอารบา และพรมแดนยื่นต่อไปถึงก้อนหินโบฮันบุตรรูเบน
7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีร์จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาลซึ่งอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที่ชื่ออาดุมมิม ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของหุบเขาและพรมแดนก็ผ่านไปถึงน้ำพุเอนเชเมชไปสิ้นสุดลงที่เอนโรเกล
8 แล้วพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาบุตรฮินโนมถึงไหล่เขาด้านใต้ของเมืองคนเยบุส (คือเยรูซาเล็ม) แล้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่เหนือหุบเขาฮินโนมทางด้านตะวันตก ที่หุบเขาเรฟาอิมด้านเหนือสุด
9 แล้วพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาถึงน้ำพุแห่งลำห้วยเนฟโทอาห์ จากที่นั่นก็มาถึงหัวเมืองแห่งภูเขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ (คือเมืองคีริยาทยาอาริม)
10 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งจากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเสอีร์ ผ่านไปตามไหล่เขายาอาริมด้านเหนือ (คือเคสะโลน) ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป
11 แล้วพรมแดนก็ยื่นออกไปจากทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาห์ออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ้นสุดลงที่ทะเล
12 พรมแดนด้านตะวันตก คือทะเลใหญ่ตามฝั่งทะเล นี่เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามตระกูลของเขา
คาเลบชนะเฮโบรนและเดบีร์
13 ตามพระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสแก่โยชูวา ท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์ คือคีริยาทอารบาที่เรียกเมืองเฮโบรน (อารบาเป็นบิดาของอานาค)
14 และคาเลบได้ขับไล่บุตรทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่น คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู้เป็นพงศ์พันธุ์ของอานาค
15 และท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีร์เดิมมีชื่อว่า คีริยาท เสเฟอร์
16 และคาเลบกล่าวว่า "ผู้ใดโจมตีเมืองคีริยาท เสเฟอร์ และยึดได้เราจะยกอัคสาห์บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา"
17 และโอทนีเอลบุตรเคนัส น้องคาเลบตีเมืองนั้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยา
18 อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้ว นางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า "เจ้าต้องการอะไร"
19 นางตอบท่านว่า "ขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิด เมื่อพ่อให้ฉันมาอยู่ในแผ่นดินเนเกบลูกขอน้ำพุด้วย" คาเลบก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง
หัวเมืองของเผ่ายูดาห์
20 ต่อไปนี้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดาห์ตามตระกูลของเขา
21 หัวเมืองที่เป็นของเผ่าคนยูดาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุด ทางพรมแดนเอโดมคือเมืองขับเซเอล เอเดอร์ และยากูร
22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์
23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน
24 ศีฟ เทเลม เบอาโลท
25 ฮาโซรฮาดัททาห์ เคริโอทเฮสโรน (คือเมืองฮาโซร์)
26 อามัม เชมา โมลาดาห์
27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท
28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์
29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม
30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์
31 ศิกลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์
32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
33 ในที่เนินเชเฟลาห์มีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์
34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม
35 ยารมูท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์
36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็นสิบสี่หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆ ด้วย
37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด
38 ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล
39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
40 คับโบน ลามัม คิทลิช
41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน
43 อิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ
44 เคอีลาห์ อัคซิบ มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหัวเมือง กับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
45 เอโครน กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้น
46 จากกรุงเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองที่อยู่ริมเมืองอัชโดด กับชนบทของเมืองนั้นๆ
47 อัชโดด กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้น กาซา กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้น จนถึงลำธารอียิปต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับฝั่งชายทะเล
48 และในแดนเทือกเขา คือชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์
49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ (คือเมืองเดบีร์)
50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม
51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอ็ดหัวเมือง กับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน
53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์
54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา (คือเมืองเฮโบรน) และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
55 มาโอน คารเมล ศีฟ ยุทธาห์
56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์
57 คาอิน กิบเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็นสิบหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์
59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็นหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
60 คีริยาทบาอัล (คือเมืองคีริยาทเยอาริม) และรับบาห์ รวมเป็นสองเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
61 เมืองที่ในถิ่นทุรกันดาร คือเบธาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์
62 นิบชาน เมืองเกลือและเอนเกดีรวมเป็นหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
63 แต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้น ประชาชนยูดาห์หาได้ขับไล่ไปไม่ ดังนั้นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยูดาห์จนถึงทุกวันนี้
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Joshua 15
1 [This] then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; [even] to the border of Edom the wilderness of Zin southward [was] the uttermost part of the south coast.
2 And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:
3 And it went out to the south side to Maaleh-acrabbim, and passed along to Zin, and ascended up on the south side unto Kadesh-barnea, and passed along to Hezron, and went up to Adar, and fetched a compass to Karkaa:
4 [From thence] it passed toward Azmon, and went out unto the river of Egypt; and the goings out of that coast were at the sea: this shall be your south coast.
5 And the east border [was] the salt sea, [even] unto the end of Jordan. And [their] border in the north quarter [was] from the bay of the sea at the uttermost part of Jordan:
6 And the border went up to Beth-hogla, and passed along by the north of Beth-arabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben:
7 And the border went up toward Debir from the valley of Achor, and so northward, looking toward Gilgal, that [is] before the going up to Adummim, which [is] on the south side of the river: and the border passed toward the waters of En-shemesh, and the goings out thereof were at En-rogel:
8 And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite; the same [is] Jerusalem: and the border went up to the top of the mountain that [lieth] before the valley of Hinnom westward, which [is] at the end of the valley of the giants northward:
9 And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the water of Nephtoah, and went out to the cities of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah, which [is] Kirjath-jearim:
10 And the border compassed from Baalah westward unto mount Seir, and passed along unto the side of mount Jearim, which [is] Chesalon, on the north side, and went down to Beth-shemesh, and passed on to Timnah:
11 And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.
12 And the west border [was] to the great sea, and the coast [thereof]. This [is] the coast of the children of Judah round about according to their families.
13 And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, [even] the city of Arba the father of Anak, which [city is] Hebron.
14 And Caleb drove thence the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak.
15 And he went up thence to the inhabitants of Debir: and the name of Debir before [was] Kirjath-sepher.
16 And Caleb said, He that smiteth Kirjath-sepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.
17 And Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it: and he gave him Achsah his daughter to wife.
18 And it came to pass, as she came [unto him], that she moved him to ask of her father a field: and she lighted off [her] ass; and Caleb said unto her, What wouldest thou?
19 Who answered, Give me a blessing; for thou hast given me a south land; give me also springs of water. And he gave her the upper springs, and the nether springs.
20 This [is] the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families.
21 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,
22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,
23 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan,
24 Ziph, and Telem, and Bealoth,
25 And Hazor, Hadattah, and Kerioth, [and] Hezron, which [is] Hazor,
26 Amam, and Shema, and Moladah,
27 And Hazar-gaddah, and Heshmon, and Beth-palet,
28 And Hazar-shual, and Beer-sheba, and Bizjothjah,
29 Baalah, and Iim, and Azem,
30 And Eltolad, and Chesil, and Hormah,
31 And Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,
32 And Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities [are] twenty and nine, with their villages:
33 [And] in the valley, Eshtaol, and Zoreah, and Ashnah,
34 And Zanoah, and En-gannim, Tappuah, and Enam,
35 Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,
36 And Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages:
37 Zenan, and Hadashah, and Migdal-gad,
38 And Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,
39 Lachish, and Bozkath, and Eglon,
40 And Cabbon, and Lahmam, and Kithlish,
41 And Gederoth, Beth-dagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages:
42 Libnah, and Ether, and Ashan,
43 And Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,
44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages:
45 Ekron, with her towns and her villages:
46 From Ekron even unto the sea, all that [lay] near Ashdod, with their villages:
47 Ashdod with her towns and her villages, Gaza with her towns and her villages, unto the river of Egypt, and the great sea, and the border [thereof]:
48 And in the mountains, Shamir, and Jattir, and Socoh,
49 And Dannah, and Kirjath-sannah, which [is] Debir,
50 And Anab, and Eshtemoh, and Anim,
51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages:
52 Arab, and Dumah, and Eshean,
53 And Janum, and Beth-tappuah, and Aphekah,
54 And Humtah, and Kirjath-arba, which [is] Hebron, and Zior; nine cities with their villages:
55 Maon, Carmel, and Ziph, and Juttah,
56 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,
57 Cain, Gibeah, and Timnah; ten cities with their villages:
58 Halhul, Beth-zur, and Gedor,
59 And Maarath, and Beth-anoth, and Eltekon; six cities with their villages:
60 Kirjath-baal, which [is] Kirjath-jearim, and Rabbah; two cities with their villages:
61 In the wilderness, Beth-arabah, Middin, and Secacah,
62 And Nibshan, and the city of Salt, and En-gedi; six cities with their villages.
63 As for the Jebusites the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม