บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความไร้ประโยชน์ของรูปเคารพ
1 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงสรรเสริญพระนามของพระเจ้า บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ย จงถวายสรรเสริญ
2 ท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ที่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
3 จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าประเสริฐ จงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา
4 เพราะพระเจ้าทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์เองเลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
5 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งกว่าพระอื่นทั้งสิ้น
6 พระเจ้าพอพระทัยสิ่งใด พระองค์ก็ทรงกระทำ ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น
7 พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก ผู้ทรงกระทำฟ้าแลบให้แก่ฝน และทรงนำลมออกมาจากคลังของพระองค์
8 พระองค์คือผู้ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ ทั้งของคนและของสัตว์
9 อียิปต์เอ๋ย ผู้ทรงให้หมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน
10 พระองค์คือผู้ทรงตีประชาชาติเป็นอันมาก และทรงสังหารกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์
11 คือสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต์ และโอก พระราชาของบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน
12 และประทานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดกเป็นมรดกแก่อิสราเอล ประชากรของพระองค์
13 ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ข้าแต่พระเจ้า พระนามเลื่องลือของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วชาตพันธุ์
14 เพราะพระเจ้าจะทรงแก้แทนประชากรของพระองค์และทรงกลับพระทัยในเรื่องบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
15 รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์
16 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้
17 มีหู แต่ฟังไม่ได้ ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปนั้น
18 ผู้ที่ทำรูปนั้นจะเหมือนรูปเหล่านั้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรูปนั้นก็เช่นกัน
19 พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าพงศ์พันธุ์อาโรนเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
20 พงศ์พันธุ์เลวีเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าท่านที่ยำเกรงพระเจ้า จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
21 สาธุการแด่พระเจ้าจากศิโยน พระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในเยรูซาเล็ม จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Psalms 135
1 Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise [him], O ye servants of the LORD.
2 Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,
3 Praise the LORD; for the LORD [is] good: sing praises unto his name; for [it is] pleasant.
4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, [and] Israel for his peculiar treasure.
5 For I know that the LORD [is] great, and [that] our Lord [is] above all gods.
6 Whatsoever the LORD pleased, [that] did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.
7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.
8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.
9 [Who] sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.
10 Who smote great nations, and slew mighty kings;
11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:
12 And gave their land [for] an heritage, an heritage unto Israel his people.
13 Thy name, O LORD, [endureth] for ever; [and] thy memorial, O LORD, throughout all generations.
14 For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.
15 The idols of the heathen [are] silver and gold, the work of men's hands.
16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;
17 They have ears, but they hear not; neither is there [any] breath in their mouths.
18 They that make them are like unto them: [so is] every one that trusteth in them.
19 Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:
20 Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.
21 Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม