บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
บรรดากษัตริย์ที่พ่ายแพ้โมเสส
1 ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ซึ่งประชาชนอิสราเอลได้กระทำให้แพ้ไป และได้ยึดครองแผ่นดินฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างดวงอาทิตย์ขึ้น จากที่ลุ่มอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน มีอาราบาห์อยู่ด้านตะวันออกทั้งหมด
2 คือสิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ณริมลุ่มแม่น้ำอารโนน และจากกลางที่ลุ่มไกลไปจนถึงแม่น้ำยับบอก เขตแดนคนอัมโมน คือครึ่งหนึ่งของกิเลอาด
3 และแถบอาราบาห์ถึงทะเลคินเนเรทข้างตะวันออก และตรงทางไปยังเบธเยชิโมทไปถึงทะเลในอาราบาห์ คือทะเลเค็มด้านใต้มาจนถึงเชิงเขาปิสกาห์
4 และเขตแดนของโอกกษัตริย์แคว้นบาชาน เป็นคนพันธุ์เรฟาอิมที่เหลืออยู่อยู่ที่อัชทาโรท และเอเดรอี
5 และปกครองที่ภูเขาเฮอร์โมน และสาเลคาห์ และทั่วบาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูร์ และคนมาอาคาห์ และปกครองครึ่งหนึ่งของแดนกิเลอาดถึงเขตแดนของสิโหน กษัตริย์เมืองเฮชโบน
6 โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและคนอิสราเอล ได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มอบแผ่นดินตอนนี้ให้แก่คนรูเบน คนกาดและคนครึ่งเผ่ามนัสเสห์
7 ต่อไปนี้เป็นเจ้าเมืองซึ่งโยชูวากับคนอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้ อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันตก ตั้งแต่บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮาลัก ที่สูงเรื่อยขึ้นไปถึงเสอีร์ (และโยชูวามอบแผ่นดินตอนนี้ให้แก่เผ่าคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามส่วนแบ่งของเขา
8 คือที่ดินในแดนเทือกเขา ในเนินเชเฟลาห์ ในอาราบาห์ ในที่ลาด ในถิ่นทุรกันดาร และในเนเกบ เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส)
9 คือเจ้าเมืองเยรีโค เจ้าเมืองอัยที่อยู่ข้างเบธเอล
10 เจ้าเมืองเยรูซาเล็ม เจ้าเมืองเฮโบรน
11 เจ้าเมืองยารมูท เจ้าเมืองลาคีช
12 เจ้าเมืองเอกโลน เจ้าเมืองเกเซอร์
13 เจ้าเมืองเดบีร์ เจ้าเมืองเกเดอร์
14 เจ้าเมืองโฮรมาห์ เจ้าเมืองอาราด
15 เจ้าเมืองลิบนาห์ เจ้าเมืองอดุลลัม
16 เจ้าเมืองมักเคดาห์ เจ้าเมืองเบธเอล
17 เจ้าเมืองทัปปูวาห์ เจ้าเมืองเฮเฟอร์
18 เจ้าเมืองอาเฟก เจ้าเมืองลาชาโรน
19 เจ้าเมืองมาโดน เจ้าเมืองฮาโซร์
20 เจ้าเมืองชิมโรนเมโรน เจ้าเมืองอัคชาฟ
21 เจ้าเมืองทาอานาค เจ้าเมืองเมกิดโด
22 เจ้าเมืองเคเดช เจ้าเมืองโยกเนอัมในคารเมล
23 เจ้าเมืองโดร์ในนาฟาทโดร์ เจ้าเมืองโกยิมในกิลกาล
24 เจ้าเมืองทีรซาห์ รวมทั้งหมดเป็นสามสิบเอ็ดเจ้าเมืองด้วยกัน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Joshua 12
1 Now these [are] the kings of the land, which the children of Israel smote, and possessed their land on the other side Jordan toward the rising of the sun, from the river Arnon unto mount Hermon, and all the plain on the east:
2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, [and] ruled from Aroer, which [is] upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, [which is] the border of the children of Ammon;
3 And from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, [even] the salt sea on the east, the way to Beth-jeshimoth; and from the south, under Ashdoth-pisgah:
4 And the coast of Og king of Bashan, [which was] of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,
5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.
6 Them did Moses the servant of the LORD and the children of Israel smite: and Moses the servant of the LORD gave it [for] a possession unto the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh.
7 And these [are] the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baal-gad in the valley of Lebanon even unto the mount Halak, that goeth up to Seir; which Joshua gave unto the tribes of Israel [for] a possession according to their divisions;
8 In the mountains, and in the valleys, and in the plains, and in the springs, and in the wilderness, and in the south country; the Hittites, the Amorites, and the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:
9 The king of Jericho, one; the king of Ai, which [is] beside Beth-el, one;
10 The king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;
11 The king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;
12 The king of Eglon, one; the king of Gezer, one;
13 The king of Debir, one; the king of Geder, one;
14 The king of Hormah, one; the king of Arad, one;
15 The king of Libnah, one; the king of Adullam, one;
16 The king of Makkedah, one; the king of Beth-el, one;
17 The king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;
18 The king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;
19 The king of Madon, one; the king of Hazor, one;
20 The king of Shimron-meron, one; the king of Achshaph, one;
21 The king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;
22 The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;
23 The king of Dor in the coast of Dor, one; the king of the nations of Gilgal, one;
24 The king of Tirzah, one: all the kings thirty and one.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม