บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
เผยพระวจนะเรื่องการทำลายเอฟราอิมอย่างสิ้นเชิง
1 เมื่อเอฟราอิมพูดด้วยตัวสั่น พระองค์ได้ทรงรับการยกย่องในอิสราเอล แต่เมื่อเอฟราอิมได้กระทำผิดด้วยพระบาอัล เขาก็ตาย
2 เดี๋ยวนี้เขายิ่งทำบาปมากขึ้น และสร้างรูปหล่อไว้สำหรับตัว เป็นรูปเคารพที่สร้างด้วยเงินตามความคิดของเขาเองเป็นงานของช่างที่สร้างขึ้นทั้งนั้น เขากล่าวว่า จงถวายสัตวบูชาแด่สิ่งเหล่านี้ ดูเถิด มนุษย์จูบรูปลูกวัว
3 เพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือเหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้า เหมือนแกลบที่ลมพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลม
4 เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์ เจ้าทั้งหลายไม่รู้จักพระเจ้าอื่นนอกจากเรา ไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเรา
5 เรานี่แหละที่คุ้นเคยกับเจ้าที่ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินที่กันดารน้ำ
6 เมื่อเขาได้รับประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็อิ่มหนำ และจิตใจของเขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะนั้นเขาจึงลืมเราเสีย
7 ดังนั้นเราจึงเป็นเหมือนสิงห์ต่อเขา และเราจะซุ่มคอยอยู่ตามทางอย่างเสือดาว
8 เราจะตะครุบเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพรากลูกเราจะฉีกอกของเขา และจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงห์ สัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขา
9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะทำลายเจ้า ใครเล่าจะช่วยเจ้าได้
10 เดี๋ยวนี้กษัตริย์ของเจ้าอยู่ที่ไหน ที่จะช่วยเจ้าในเมืองทั้งหลายของเจ้า และผู้ปกครองของเจ้าอยู่ที่ไหน คือพวกเหล่านั้นที่เจ้าได้กล่าวเรื่องเขาว่า "ขอตั้งกษัตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้า"
11 เพราะความกริ้วของเรา เราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์และเพราะความโกรธของเราเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสีย
12 ความผิดบาปของเอฟราอิมก็ห่อไว้ บาปของเขาก็เก็บสะสมไว้
13 การเจ็บท้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขา แต่เขาเป็นบุตรที่เขลา ด้วยว่าถึงเวลาแล้ว เขาก็ไม่ยอมคลอดออกมา
14 ควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคนตายหรือควรที่เราจะไถ่เขาให้พ้นความตายหรือ โอ มัจจุราชเอ๋ย วิบัติของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ แดนคนตายเอ๋ย ความพินาศของเจ้าอยู่ที่ไหน ความเมตตาเอ็นดู ได้ถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเราแล้ว
15 แม้ว่าเขาจะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่น้อง ลมตะวันออก คือลมของพระเจ้าจะพัดมา ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดาร และตาน้ำของเขาจะแห้งไป และน้ำพุก็จะแห้งผาก ลมนั้นจะริบของมีค่าทั้งหมด เอาไปจากคลังของเขา
16 สะมาเรียจะรับโทษความผิดของตน เพราะได้กบฏต่อพระเจ้าของเขา เขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบ ลูกอ่อนของเขาจะถูกฟาดลงอย่างยับเยิน และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Hosea 13
1 When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died.
2 And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, [and] idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen: they say of them, Let the men that sacrifice kiss the calves.
3 Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff [that] is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney.
4 Yet I [am] the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for [there is] no saviour beside me.
5 I did know thee in the wilderness, in the land of great drought.
6 According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me.
7 Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe [them]:
8 I will meet them as a bear [that is] bereaved [of her whelps], and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them.
9 O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me [is] thine help.
10 I will be thy king: where [is any other] that may save thee in all thy cities? and thy judges of whom thou saidst, Give me a king and princes?
11 I gave thee a king in mine anger, and took [him] away in my wrath.
12 The iniquity of Ephraim [is] bound up; his sin [is] hid.
13 The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he [is] an unwise son; for he should not stay long in [the place of] the breaking forth of children.
14 I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes.
15 Though he be fruitful among [his] brethren, an east wind shall come, the wind of the LORD shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up: he shall spoil the treasure of all pleasant vessels.
16 Samaria shall become desolate; for she hath rebelled against her God: they shall fall by the sword: their infants shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped up.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม