บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
1 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
2 "จงบัญชาคนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน (อันเป็นแผ่นดินที่เราให้แก่เจ้าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอันตามเขตพรมแดนทั้งหมด) นั้น
3 เขตด้านใต้ของเจ้านับจากถิ่นทุรกันดารศินตามด้านเอโดมและอาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั้น นับจากปลายทะเลเกลือทางด้านตะวันออก
4 และอาณาเขตของเจ้าจะเลี้ยวไปทางใต้เนินสูงอาครับบิมข้ามไปยังถิ่นทุรกันดารศิน ไปสุดลงที่ด้านใต้คาเดชบารเนีย เรื่อยไปถึงฮาซารัดดาร์ ผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน
5 และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัสโมนถึงลำธารอียิปต์ไปสิ้นสุดลงที่ทะเล
6 "อาณาเขตตะวันตกเจ้าจะได้ทะเลใหญ่และฝั่งทะเลนั้น นี่จะเป็นเขตด้านตะวันตกของเจ้า
7 "ต่อไปนี้เป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า คือจากทะเลใหญ่ เจ้าจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปถึงภูเขาโฮร์
8 จากภูเขาโฮร์เจ้าจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และปลายสุดของอาณาเขตด้านนี้คือเศดัด
9 แล้วอาณาเขตจะยื่นไปถึงศิโฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาเรนัน นี่เป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า
10 "เจ้าจงทำเครื่องหมายอาณาเขตด้านตะวันออกของเจ้าจากฮาซาเรนันถึงเชฟาม
11 และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถึงริบลาห์ข้างตะวันออกของเมืองอายิน และอาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเลคินเนเรททางด้านตะวันออก
12 และอาณาเขตจะลงมาถึงแม่น้ำจอร์แดนสุดลงที่ทะเลเกลือ นี่เป็นแผ่นดินของเจ้าตามอาณาเขตโดยรอบ"
13 โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า "นี่เป็นแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายจะได้จับฉลากรับเป็นมรดก ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาว่า ให้ยกให้แก่ทั้งเก้าเผ่ากับอีกครึ่งเผ่า
14 เพราะว่าเผ่าคนรูเบนตามตระกูล และเผ่าคนกาดตามตระกูลได้รับมรดกของเขาแล้ว คนครึ่งเผ่ามนัสเสห์ก็ได้รับแล้วด้วย
15 ทั้งสองเผ่าและครึ่งเผ่านั้นได้รับมรดกของเขาที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ที่เมืองเยรีโคด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น"
16 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
17 "ต่อไปนี้เป็นชื่อบุคคลที่จะแบ่งดินแดนแก่เจ้าทั้งหลายให้เป็นมรดก คือเอเลอาซาร์ปุโรหิต และโยชูวาบุตรนูน
18 ท่านจงนำประมุขของคนทุกเผ่าไปแบ่งดินแดนเพื่อเป็นมรดก
19 ต่อไปนี้เป็นชื่อของประมุขเหล่านั้น คาเลบบุตรเยฟุนเนห์จากเผ่ายูดาห์
20 เชมูเอลบุตรอัมมีฮูดจากคนเผ่าสิเมโอน
21 เอลีดาดบุตรคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน
22 จากคนเผ่าดานมีประมุขคนหนึ่ง ชื่อบุคคีบุตรโยกลี
23 จากพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ จากเผ่าคนมนัสเสห์มีประมุขชื่อ ฮันนีเอลบุตรเอโฟด
24 และจากเผ่าคนเอฟราอิมมีประมุขคนหนึ่งชื่อเคมูเอลบุตรชิฟทาน
25 จากเผ่าคนเศบูลุนมีประมุขคนหนึ่งชื่อเอลีซาฟานบุตรปารนาค
26 จากเผ่าคนอิสสาคาร์ มีประมุขคนหนึ่งชื่อปัลทีเอลบุตรอัสซาน
27 และจากเผ่าคนอาเชอร์มีประมุขคนหนึ่งชื่ออาหิฮูดบุตรเชโลมี
28 จากเผ่าชนนัฟทาลีมีประมุขคนหนึ่งชื่อเปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด"
29 บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงบัญชาให้แบ่งมรดกให้คนอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Numbers 34
1 And the LORD spake unto Moses, saying,
2 Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this [is] the land that shall fall unto you for an inheritance, [even] the land of Canaan with the coasts thereof:)
3 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:
4 And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadesh-barnea, and shall go on to Hazar-addar, and pass on to Azmon:
5 And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.
6 And [as for] the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.
7 And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:
8 From mount Hor ye shall point out [your border] unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:
9 And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazar-enan: this shall be your north border.
10 And ye shall point out your east border from Hazar-enan to Shepham:
11 And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:
12 And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.
13 And Moses commanded the children of Israel, saying, This [is] the land which ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:
14 For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received [their inheritance]; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:
15 The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan [near] Jericho eastward, toward the sunrising.
16 And the LORD spake unto Moses, saying,
17 These [are] the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
18 And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.
19 And the names of the men [are] these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.
21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.
22 And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.
23 The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.
24 And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.
25 And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.
26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.
27 And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.
28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.
29 These [are they] whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม