บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
คำสรรเสริญเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้า
1 จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
2 จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
3 จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ ผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
4 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกระทำการมหัศจรรย์ทั้งหลายแต่องค์เดียว เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
5 ถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
6 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
7 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ๆ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
8 สร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวัน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
9 ดวงจันทร์และดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
10 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีอียิปต์ทางบรรดาลูกหัวปี เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
11 และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
12 ด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
13 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงแบ่งทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
14 และทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้น เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
15 แต่ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
16 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
17 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีพระมหาราชาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
18 และทรงสังหารพระราชาพระนามอุโฆษ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
19 มีสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
20 และโอก พระราชาแห่งเมืองบาชาน เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
21 และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
22 ให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
23 คือพระองค์นี่เอง ผู้ทรงระลึกถึงเราในฐานะต่ำต้อยของเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
24 และทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรูของเรา เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
25 พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้อหนังทั้งปวง เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
26 จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Psalms 136
1 O give thanks unto the LORD; for [he is] good: for his mercy [endureth] for ever.
2 O give thanks unto the God of gods: for his mercy [endureth] for ever.
3 O give thanks to the Lord of lords: for his mercy [endureth] for ever.
4 To him who alone doeth great wonders: for his mercy [endureth] for ever.
5 To him that by wisdom made the heavens: for his mercy [endureth] for ever.
6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy [endureth] for ever.
7 To him that made great lights: for his mercy [endureth] for ever:
8 The sun to rule by day: for his mercy [endureth] for ever:
9 The moon and stars to rule by night: for his mercy [endureth] for ever.
10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy [endureth] for ever:
11 And brought out Israel from among them: for his mercy [endureth] for ever:
12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy [endureth] for ever.
13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy [endureth] for ever:
14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy [endureth] for ever:
15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy [endureth] for ever.
16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy [endureth] for ever.
17 To him which smote great kings: for his mercy [endureth] for ever:
18 And slew famous kings: for his mercy [endureth] for ever:
19 Sihon king of the Amorites: for his mercy [endureth] for ever:
20 And Og the king of Bashan: for his mercy [endureth] for ever:
21 And gave their land for an heritage: for his mercy [endureth] for ever:
22 [Even] an heritage unto Israel his servant: for his mercy [endureth] for ever.
23 Who remembered us in our low estate: for his mercy [endureth] for ever:
24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy [endureth] for ever.
25 Who giveth food to all flesh: for his mercy [endureth] for ever.
26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy [endureth] for ever.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม