บทที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่าสิเมโอน
1 ฉลากที่สองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อคนเผ่าสิเมโอน ตามตระกูลของเขา มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนเผ่ายูดาห์
2 มีเมืองเหล่านี้เป็นมรดก คือเบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์
3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม
4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์
5 ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์
6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุเฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
7 เอนริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็นสี่หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
8 รวมทั้งชนบทที่อยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่เนเกบ เหล่านี้เป็นมรดกของเผ่าคนสิเมโอน ตามตระกูลของเขา
9 มรดกของคนเผ่าสิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนเผ่ายูดาห์ เพราะว่าส่วนของคนเผ่ายูดาห์นั้นใหญ่เกินไป คนเผ่าสิเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางคนเผ่ายูดาห์
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่าเศบูลุน
10 ฉลากที่สามขึ้นมาเป็นของเผ่าเศบูลุน ตามตระกูลของเขา และดินแดนที่เป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสาริด
11 แล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านตะวันตก เรื่อยไปจนถึงมาเรอัล และมาจดเมืองดับเบเชทแล้วมาถึงลำธารที่อยู่ทิศตะวันออกของโยกเนอัม
12 จากสาริดพรมแดนยื่นไปอีกทิศหนึ่งทางด้านตะวันออกตรงทางดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงพรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์ แล้วยื่นไปถึงเมืองดาเบรัธ แล้วขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย
13 จากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้นถึงเมืองกัธเฮเฟอร์และถึงเมืองเอทคาซิน เรื่อยไปจนถึงริมโมน พรมแดนก็โค้งเข้าหาเมืองเนอาห์
14 และทางทิศเหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโธน และสิ้นสุดลงที่หุบเขาอิฟทาห์เอล
15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
16 นี่เป็นมรดกของเผ่าเศบูลุนตามตระกูลของเขา คือหัวเมืองต่างๆกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่าอิสสาคาร์
17 ฉลากที่สี่ออกมาเป็นของอิสสาคาร์ เพื่อเผ่าอิสสาคาร์ตามตระกูลของเขา
18 ดินแดนของเขารวมเมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม
19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท
20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัดดาห์ เบธปัสเซส
22 และพรมแดนยังจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุมาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี้ไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
23 นี่เป็นมรดกของเผ่าอิสสาคาร์ตามตระกูลของเขา คือทั้งหัวเมืองและชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่าอาเชอร์
24 ฉลากที่ห้าออกมาเป็นของเผ่าคนอาเชอร์ตามตระกูลของเขา
25 ดินแดนของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ
26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล ทางทิศตะวันออกจดคารเมล และเมืองชิโหลิบนาท
27 แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกไปยังเบธดาโกนจดเขตเศบูลุนและหุบเขาอิฟทาห์เอลไปทางด้านเหนือ ถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอลเรื่อยไปทางเหนือถึงเมืองคาบูล
28 เอโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน
29 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบชื่อไทระ แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงเมืองโฮสาห์ไปสิ้นสุดลง ที่ทะเล จากเมืองเฮเบลไปถึงอัคซีบ
30 อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี่สิบสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
31 นี่เป็นมรดกของเผ่าอาเชอร์ตามตระกูลของเขา ทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่านัฟทาลี
32 ฉลากที่หกออกมาเป็นของเผ่านัฟทาลี เพื่อเผ่านัฟทาลีตามตระกูลของเขา
33 พรมแดนของเขาเริ่มจากเฮเลฟ จากต้นก่อในศานันนิม และอาดามีเนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน
34 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากที่นั่นไปถึงหุกกอกจดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ทางทิศตะวันออกที่แม่น้ำจอร์แดน
35 เมืองที่มีกำแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท
36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์
37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์
38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
39 นี่เป็นมรดกของเผ่านัฟทาลีตามตระกูลของเขา ทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ดินแดนที่แบ่งให้แก่เผ่าดาน
40 ฉลากที่เจ็ดก็ออกมาเป็นของเผ่าดานตามตระกูลของเขา
41 และดินแดนที่เป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช
42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์
43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน
44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท
45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน
46 เมยารโคนและรัคโคนและดินแดนตรงเมืองยัฟฟา
47 เมื่อดินแดนคนเผ่าดานหลุดมือเขาไป คนเผ่าดานก็ขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม เมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยดาบ จึงยึดครองที่ดินและตั้งอยู่ที่นั่น เรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน
48 นี่เป็นมรดกของเผ่าดานตามตระกูลของเขา ทั้งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั้นๆด้วย
ดินแดนที่แบ่งให้แก่โยชูวา
49 เมื่อได้แบ่งดินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกเสร็จสิ้นแล้ว คนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรนูน
50 ตามบัญชาของพระเจ้าเขาก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมท่านก็เสริมสร้างเมืองนั้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่นั่น
51 ที่กล่าวมานี้เป็นมรดกที่เอเลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชูวาบุตรนูน และหัวหน้าของตระกูลต่างๆแห่งเผ่าคนอิสราเอลจับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ชิโลห์ต่อพระพักตร์พระเจ้า ณประตูเต็นท์นัดพบ ดังนี้แหละเขาทั้งหลายก็ทำการแบ่งปันแผ่นดินสำเร็จลง
Setting
ตั้งค่าพระตัมภีร์หล้ก
Font
S
M
L
X
XL
ตั้งค่าพระตัมภีร์รอง
Font
S
M
L
X
XL

Background
Joshua 19
1 And the second lot came forth to Simeon, [even] for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.
2 And they had in their inheritance Beer-sheba, or Sheba, and Moladah,
3 And Hazar-shual, and Balah, and Azem,
4 And Eltolad, and Bethul, and Hormah,
5 And Ziklag, and Beth-marcaboth, and Hazar-susah,
6 And Beth-lebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:
7 Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:
8 And all the villages that [were] round about these cities to Baalath-beer, Ramath of the south. This [is] the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.
9 Out of the portion of the children of Judah [was] the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.
10 And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:
11 And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that [is] before Jokneam;
12 And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chisloth-tabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,
13 And from thence passeth on along on the east to Gittah-hepher, to Ittah-kazin, and goeth out to Remmon-methoar to Neah;
14 And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthah-el:
15 And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Beth-lehem: twelve cities with their villages.
16 This [is] the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.
17 [And] the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.
18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
19 And Haphraim, and Shion, and Anaharath,
20 And Rabbith, and Kishion, and Abez,
21 And Remeth, and En-gannim, and En-haddah, and Beth-pazzez;
22 And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth-shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.
23 This [is] the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.
24 And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.
25 And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,
26 And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihor-libnath;
27 And turneth toward the sunrising to Beth-dagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthah-el toward the north side of Beth-emek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,
28 And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, [even] unto great Zidon;
29 And [then] the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:
30 Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.
31 This [is] the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.
32 The sixth lot came out to the children of Naphtali, [even] for the children of Naphtali according to their families.
33 And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:
34 And [then] the coast turneth westward to Aznoth-tabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.
35 And the fenced cities [are] Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,
36 And Adamah, and Ramah, and Hazor,
37 And Kedesh, and Edrei, and En-hazor,
38 And Iron, and Migdal-el, Horem, and Beth-anath, and Beth-shemesh; nineteen cities with their villages.
39 This [is] the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.
40 [And] the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.
41 And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Ir-shemesh,
42 And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,
43 And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
44 And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,
45 And Jehud, and Bene-berak, and Gath-rimmon,
46 And Me-jarkon, and Rakkon, with the border before Japho.
47 And the coast of the children of Dan went out [too little] for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.
48 This [is] the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.
49 When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:
50 According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, [even] Timnath-serah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.
51 These [are] the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.
อ่านบทต่อไป
อ่านบทก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ ℗ 2011 iChurch.in.th ติดต่อเรา หรือ แนะนำติชม